Všeobecné podmínky pro účast na akcích KČT, odbor Turisti Nový Jičín

Pro účastníky akcí pořádaných Klubem českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín (dále jen odbor Turisti Nový Jičín), platí následující podmínky:

 1. Předběžná a závazná přihláška:
  1. Přihlásí-li se zájemce na akci (e-mailem nebo SMS zprávou, případně osobně u pořadatele akce), stvrzuje tím, že souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
  2. Přihláškou na akci vzniká předběžná rezervace místa.
  3. Potvrzení rezervace je podmíněno zaplacením zálohy ve výši stanovené v propozicích k akci. Pokud účastník neuhradí zálohu ve stanoveném termínu, vyhrazuje si pořadatel akce právo na obsazení tohoto místa náhradníkem.
 2. Zrušení účasti na akci účastníkem – storno poplatky:
  1. zrušení účasti měsíc a více před – žádný poplatek se neúčtuje
  2. zrušení účasti od 14 dnů do měsíce před zahájením – přihlášený zaplatí 30% z ceny akce
  3. zrušení účasti 7-13 dnů před zahájením – přihlášený zaplatí 50% z ceny akce
  4. zrušení účasti 6 až 2 dny před zahájením – přihlášený zaplatí 80% z ceny akce
  5. zrušení účasti 1den před zahájením nebo při přerušení účasti z vlastní vůle – přihlášený zaplatí 100% z ceny akce

  Jestliže se účastník nedostaví na akci a nemá zaplaceno, je povinnen akci dodatečně uhradit. Nebude-li poplatek zaplacen, bude to zohledněno při účasti na dalších akcích, kdy bude vyžadovaná platba předem, jinak bude veden jako náhradník.

 3. Od storno poplatků je účastník osvobozen v následujících případech:
  1. V případě, že si účastník akce najde za sebe náhradu. Náhradník bude zařazen mezi účastníky akce namísto účastníka, který svoji účast zrušil.
  2. Onemocní-li účastník akce a bude nucen podrobit se lékařskému ošetření. Účastník akce předloží potvrzení podepsané lékařem nebo nemocenský lístek.
  3. Dojde-li k onemocnění rodinného příslušníka a tento vyžaduje trvalou péči. Opět je nutné potvrzení lékaře.
  4. Dojde-li k nepředvídatelné události (např. úmrtí v rodině nebo živelná pohroma jako povodně, požár, ...). Účastník akce předloží patřičný doklad z městského úřadu.
 4. Akce ve spolupráci s třetí stranou (např. cestovní kanceláří):
 5. Při akcích pořádaných ve spolupráci s třetí stranou platí od data podání závazné přihlášky a zaplacení zálohy této organizaci smluvní podmínky dané společnosti (CK, ubytovacího zařízení). Případné odhlášení z akce po tomto termínu se vyřizuje dle storno podmínek dané organizace (CK, ubytovacího zařízení).

 6. Zrušení akce ze strany odboru Turisti Nový Jičín:
 7. Odbor Turisti Nový Jičín si vyhrazuje právo zrušit akci z důvodu malého počtu přihlášených do daného termínu nebo z důvodu nepředvídaných závažných skutečností. Všem přihlášeným bude v takovém případě vrácen zaplacený finanční obnos v plné výši bez dalších náhrad.

 8. Pořizování záznamů na akcích:
 9. Na akcích pořádaných odborem může být pořizována audio, video a foto dokumentace za účelem propagace KČT, odboru Turisti Nový Jičín, a to zveřejněním na webových stránkách, sociálních sitích, v médiích, případně v dalších prezentačních materiálech.

 10. Respektování všeobecných podmínek odboru Turisti Nový Jičín:
 11. Pořadatel akce má právo nepřijmout zájemce, který nerespektuje Všeobecné podmínky pro účast na akcích nebo pokyny pořadatele. Toto se týká také dřívějších prohřešků, kdy účastník svojí nepřizpůsobivostí narušoval průběh akce nebo pohodu ostatních účastníků akce.

 12. Platnost Všeobecných podmínek:
 13. Tyto Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech nabývají platnosti dnem registrace KČT, odboru Turisti Nový Jičín.
  Aktualizováno: 22.6.2018.

  výbor KČT, odbor Turisti Nový Jičín