Členství v KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT. Chcete-li vstoupit do KČT, odbor Turisti Nový Jičín, stačí vyplnit přihlášku do KČT (ke stažení zde), odevzdat některému z členů výboru – viz Kontakty a zaplatit členský příspěvek.

Členství je strukturované do kategorií Základní, Rozšířené a TOP. Jednotlivé stupně se liší výší příspěvků a poskytovanými výhodami. Náš odbor se zavazuje poskytovat svým členům další odměny v závislosti na výsledcích hospodaření. Členský příspěvek se platí ročně, a to do konce ledna nebo při vstupu do KČT. Jeho výše je dána součtem příspěvků pro ústředí, oblast a odbor. Aktuální výše a struktura – viz Členské příspěvky.

Výhody a bonusy:

Vyšší stupeň obsahuje bonusy nižších stupňů.

Základní:

Rozšířené:

TOP:

Typ členství je možné změnit při úhradě členských příspěvků. Podrobnější informace najdete na hlavním webu KČT www.kct.cz.

výbor KČT, odbor Turisti Nový Jičín