Platba záloh na vícedenní zájezdy15.1.2021
Oznamujeme všem zájemcům o vícedenní zájezdy, že je již možno platit zálohy:

Náchodsko:                        1000 Kč - variabilní symbol 210506
Ašsko II.:                             2000 Kč - variabilní symbol 210703
Malé Karpaty, Bratislava: 1000 Kč - variabilní symbol 210804
České středohoří:              2000 Kč - variabilní symbol 210925

č.účtu: 2601552176/2010

Platba v hotovosti je možná po telefonické domluvě na čísle 725 490 505.

výbor odboru
Členské příspěvky na rok 20219.1.2021
Z důvodu aktuálně platných omezení nebude možné uskutečnit výroční členskou schůzi v plánovaném termínu.

Členské příspěvky můžete uhradit převodem na účet KČT, odbor Turisti Nový Jičín - č.ú.: 2601552176/2010, variabilní symbol: 2021, jako zprávu pro příjemce uveďte jména osob, za které platíte. Úhradu proveďte do 31.1.2021.

Platba v hotovosti je možná u manželů Čejkových ve dnech 15.1. / 21.1. a 22.1.2021 od 16:00 do 17:00, příp. v jiném termínu po předchozí dohodě. Kontaktní údaje - email: turisti-kctnj@seznam.cz, tel. 725 490 505.

Výše členských příspěvků zůstává stejná jako v loňském roce - viz Info / Členské příspěvky.

výbor odboru
Nové album ve fotogalerii8.12.2020
Přidal jsem dvě nová fotoalba:

> 5.7.2020: Českomoravská vysočina – Žďársko (3/4)


Tak se podívejte do Fotogalerie ...

-ice-
Nové album ve fotogalerii4.12.2020
Přidal jsem dvě nová fotoalba:

> 3.7.2020: Českomoravská vysočina – Žďársko (1/4)


Tak se podívejte do Fotogalerie ...

-ice-
Nové album ve fotogalerii1.7.2020
Přidal jsem fotoalbum z akce:


Tak se podívejte do Fotogalerie ...

-ice-